ÄNDAMÅL

A.Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter (The Swedish Foundation for Human Rights) är en icke vinstdrivande och politiskt och religiöst obunden stiftelse som har till syfte att städja arbetet för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av 1948; den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 1966; den Internationella Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av 1966; Konventionen om barnets rättigheter av 1989 samt enligt de övriga överenskommelser och protokoll rörande mänskliga rättigheter och humanitär rätt som antagits i internationella och mellanstatliga fora. B. För fullföljandet av ovanstående i stycke 1 a angivna ändamål skall stiftelsen verka genom att; – stödja enskilda och organisationer som arbetar för att värna om mänskliga fri- och rättigheter i alla delar av världen, – arbeta för en bred upplysning och information om de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands, – bedriva och främja studier om de mänskliga rättigheternas utveckling, – bedriva och stödja utbildning kring de mänskliga rättigheterna, – utdela bidrag till enskilda och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i olika delar av världen samt finansiera egna initiativ till verksamhet inom området mänskliga rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter (The Swedish Foundation for Human Rights)
Organisationsnummer:802016-0654
Adress:
  • Box 1058
  • 101 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4061622
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS