ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till olika kategorier elever vid Önnestads lantmannaskola och/eller folkhögskola. Enligt ansökningen skall avkastningen – sedan en fjärdedel därav lagts till kapitalet- användas till belöning och uppmuntran åt elev/elever som under läsåret visat god kamratanda eller berömvärd flit, och hjälp till bekostande av studiebesök (studieresor) eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen fonden för elevers belöning och uppmuntran vid landstingets gymnasieskola lantbruks- och trädgårdsskola Önnestad Samfond 2
Organisationsnummer:838201-2097
Adress:
  • Hushållningssällskapet Kristianstad
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:044-229900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 855 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS