ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen en femtedel avsättas till kapitalets förstärkande. Fondens övriga avkastning skall användas till befrämjande av undersökningar vid Stockholms Högskola av högt vetenskapligt värde inom det fysiska ämnesområdet. För det fall Högskolans styrelsen något år icke finner någon undersökning värdig att enligt dessa bestämmelser understödjas må den disponibla avkastningen användas till inköp av för fysisk forskning nödiga instrument. Avkastning må användas till täckande av årsutgifterna för upprätthållande av undervisningen i fysik eller andra den fysiska forskningens oundgängliga behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen fonden för befrämjande av fysisk forskning
Organisationsnummer:802402-9475
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:966 059 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS