ÄNDAMÅL

Ansökan om stipendium skall åtföljas av frejdebetyg och rekommendationer, som kunna styrka den sökandes lämplighet som stipendiat. För studieresa utom den skandinaviska länderna skall företes intyg om nöjaktiga kunskaper i främmande språk. Det bör vara styrelsen angelätet tillse, att stipendierna huvudsakligen utdelas till sådana hantverksarbetare i Gävle, som jämte intyg om i allo hedrande vandel även besitta en bestämt lovande fallenhet för utveckling inom sina särskilda yrken. Stipendiater, som visa särskild begåvning, må kunna erhålla fortsatt stöd för komplettering av sina yrkesstudier. Hantverksarbetarna inom Gävle, som deltaga i undervisning vid härvarande yrkesskolor, kunna även erhålla mindre stipendiebelopp för inköp av yrkeslitteratur m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fonden Antonie Rettigs donation
Organisationsnummer:885000-6035
Adress:
  • Ulf Brodén
  • Valbogatan 29 B
  • 803 25 GÄVLE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:203 137 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS