ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att främja utvecklingen på företagshälsovårdens område genom bidrag till forskning och studieresor, företrädesvis utom Sverige, samt belöningar för särskilt värdefulla insatser till minskning av risk för yrkesskada.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolags Land och Sjö
Organisationsnummer:802005-3610
Adress:
  • Svenska Försäkringsföreningen
  • Box 24213
  • 104 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52278990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS