ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att ekonomiskt bidra till att Norrköpings Symfoniorkester- vars verksamhet drivs av Norrköpings Symfoniorkester AB (556034-8202) – bibehåller och utvecklar sin konstnärliga nivå. Stiftelsens medel kan för ändamålet användas dels till extraordinära gästspel av solister och dirigenter som ligger utanför den ordinarie verksamheten och dels till turnéverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fond of Music
Organisationsnummer:802478-2271
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-15 00 00
E-post:siv.lejefors@norrkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 221 180 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS