ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är: Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet. Avkastningen i övrigt, utjämnad till jämt belopp, skall årligen utdelas till en särskilt begåvad elev vid Växjö Katedralskola. Vid utdelningen tas särskild hänsyn till behov av ekonomiskt stöd för genomförande av studierna. Den elev som erhåller stipendiet skall vara född i Kronobergs län. Stipendiet får behållas så länge studierna vid skolenheten bedrivs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fond för Kronobergare
Organisationsnummer:829501-6771
Adress:
  • Växjö kommun
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:123 986 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS