ÄNDAMÅL

Efter sedvanlig avsättning av del av räntan får återstående avsättning av fonden användas till ”den kemiska undervisningens behov”. Hit har räknats avlönande av laboratorieamanuens (dock ej avlöningsförstärkning), inredningsarbeten som ej bekostas av stat eller kommun, anskaffande av särskild undervisningsmaterial, som icke tillhör den normala förbrukningen. Skulle det med anslag från denna fond 1938 inrättade kemilaboratoriet icke vidare komma att användas för den vid institutionen meddelade undervisningen i ämnet kemi skall fonden enligt donators bestämmelse överlämnas till Uppsala universitet för att där användas till motsvarande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fond för Institutionen kostvetenskaps kemilaboratorium
Organisationsnummer:802478-0069
Adress:
  • Nordea
  • Stiftelseadministration T644
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:070-6201577
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS