ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsen företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet, e) förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Folkskolornas Samfond
Organisationsnummer:889202-4640
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommuntyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 424 814 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS