ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall användas dels till pension till Elsa Viktoria Johansson så länge hon lever, med 400 kronor i månaden eller i den mån levnadskostnadsindex framledes skulle stiga, det högre belopp som lärarrådet med hänsyn härtill må finna skäligt, dels till bestridande av kostnaderna för sommarstugans i Orhem underhåll, reparation och förvaltning och dels företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt lärar-kandidat, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till lärarkandidat, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott, studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Folkskoleseminariets i Stockholm Minnesfond
Organisationsnummer:802406-4605
Adress:
  • Stockholms universitet Donationsförvaltningen
  • 106 91  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162022
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS