ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall i första hand gå till underhåll och vidmakthållande av dels Rudenbergs gravplats och dels Olof Wåhlins gravplats (även gravstenarna) samt blomsterprydnad vid högtider.Av sedan överskjutande belopp av den årliga avkastningen ökas grundbeloppet med ungefär 1/5-del, varefter resten (4/5) får användas av Kyrkogårdsförvaltningen för kyrkogårdens sedvanliga skötsel och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Folke och Signe Rudenberg
Organisationsnummer:842001-2125
Adress:
  • Box 61
  • 241 21 ESLÖV
Telefonnummer:0413-34 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS