ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att förvalta fastigheten f d Flyinge stationshus med dess lösegendom och de penningmedel som i form av bidrag, gåvor eller på annat sätt tillfaller stiftelsen samt upplåta denna lokal till ungdomen på orten. Därigenom vill stiftelsen bidra till barn- och ungdomsfostrande verksamhet samt erbjuda ortens ungdom en lämplig samlingslokal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Flyinge Ungdomsgård
Organisationsnummer:842000-3116
Adress:
  • Äppelvägen 15
  • 247 47 Flyinge
Telefonnummer:705239254
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS