ÄNDAMÅL

Medlen, som inte får användas annat än i Sverige, skall huvudsakligen användas för vetenskaplig forskning rörande hotad växtlighet och i samband därmed fortlöpande dokumentation av densamma. I detta syfte skall medel ställas till förfogande för att möjliggöra inköp och vård av områden i Sverige som ur naturskyddssynpunkt är särskilt intressanta. Jag önskar att härvid särskild uppmärksamhet ägnas åt möjligheterna att avsätta dem som naturreservat eller bereda dem annat likvärdgt skydd enligt naturvådslagen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Florafonden
Organisationsnummer:802411-3923
Adress:
  • Ulriksdals Slott
  • 170 81 SOLNA
Telefonnummer:08-6247400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS