ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och förvalta Flens Moské, samt att bedrivagemensam verksamhet för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Flens kommun. Härvid skall så långt som möjligt följande syften eftersträvas. 1. att skydda, underhålla, förvalta, utveckla och bevara den färdigställda moskén i Flen. 2. att bedriva social, kulturell och religiös verksamhet gemensamt, för alla sunnimuslimer i Flens kommun, genom att förrätta bön och göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel och rådgivning samt problemlösning. 3. att främja, bevara skydda och stärka muslimernas religiösa identitet. 4. att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande moral och uppriktighet i det svenska samhället. 5. att grunda ett bibliotek. 6. att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol och kriminalitet. 7. att bygga upp studieverksamhet och utbilda muslimska ungdomar. 8. att aktivera muslimska kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran. 9. att upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt svensk läroplan med islamisk inriktning. 10. att undervisa barn och ungdomar i de islamiska kunskaperna och disciplinerna, samt att främja utbildning i det arabiska språket. 11. att främja vård och uppfostran av muslimska barn. 12. att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Sverige och utlandet. 13. att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, religionshistoria och den islamiska civilisationen. 14. att effektivt bemöta spridning av missvisande uppgifter, förtal och propaganda riktade mot muslimer och dess religion genom föreläsningar, symposier och publikationer. 15. att anstränga sig till yttersta för att förstärka solidaritets- och broderskapsbanden bland muslimerna genom att uppehålla mycket nära religiösa, kulturella och sociala kontakter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Flens Moské
Organisationsnummer:802477-3379
Adress:
  • Floragatan 4
  • 642 36 Flen
Telefonnummer:0157-146 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS