ÄNDAMÅL

Ekonomiskt bidrag till enskilda, som på grund av sjukdom, handikapp eller andra liknande omständigheter är i behov av särskilt bistånd och där behovet ej tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bidrag till sammanslutning i syfte att stödja projekt,som är till förmån för barn och ungdom eller drogmissbrukare. Ekonomiskt bidrag till frivilliga aktiviteter bland äldre som i ett eller annant avseende utnyttjar samhällets äldreinstitutioner, dagcentraler eller motsvarande anläggningar. Andrasociala eller personliga behov, som ej obligatoriskt tillgodoses inom ramen för samhällets socialpolitiska lagstiftning och där särskilda behov visat sig föreligga av stödjande eller vårdande insatser. Minst en tiondel av samfondens avkastning skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:825003-1617
Adress:
  • Finspångs kommun
  • 612 80 FINSPÅNG
Telefonnummer:0122-85009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:464 121 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS