ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning inom svensk filmhistoria och därjämte verka för utveckling av ett bibehållande och utveckling av kulturella värden hänförliga till Gamla Filmstadens kulturarv, ävensom bedriva och verka för annan därtill hörande undervisning eller forskning. I stiftelsens ändamål må även ingå att främja barns och ungdoms fostran i syfte att långsiktigt medverka till att Filmstadens Kultur utvecklas i enlighet med de kulturella normer och värden som upprätthålles och är önskvärda ur samhällelig och kulturell synvinkel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Filmstadens Kultur
Organisationsnummer:802412-3971
Adress:
  • Greta Garbos väg 3
  • 169 40 SOLNA
Telefonnummer:08-7342334
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS