ÄNDAMÅL
KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fil. Dr. Olivius o Berta Olans Minne
Adress:
  • Torsby 170
  • 443 73 Kärna
Telefonnummer:0303-226831
E-post:anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS