ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja ungdoms fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.Ändamålet skall verkställas sålunda, att stiftelsen utdelar stipendier och bidrag. Dessa bidrag är avsedda att bereda mottagaren undervisning och utbildning inom facken konst, konsthantverk, litteratur, teologi eller för utbildning till församlingssekreterare inom Svenska kyrkan Bidrag kan även utgå till vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.Tillägg till testamente: Till de i detta stycke upptagna grupper, som kunna tilldelas stipendier eller bidrag, må ytterligare läggas de som utbildas till lärare, musikstuderande samt elever vid folkhögskola, lantbruksskola m.fl. liknande utbildningsanstalter.Stiftelsen skall genom lämplig annonsering eller på annat sätt infordra ansökningar om stipendier eller bidrag. På basis av sålunda inkomna ansökningar skall bestämmas vem eller vilka som må komma i åtnjutande av förmånen. Vederbörande, som kan vara man eller kvinna, skall ha varit bosatt och mantalsskriven helst i Lindome socken eller annars i Mölndals kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fågelstensarvet Carl G. Andersson
Organisationsnummer:852000-5094
Adress:
  • Annestorpsvägen 1
  • 437 33 Lindome
Telefonnummer:031-7716005
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:572 952 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS