ÄNDAMÅL

För skötsel och i den utsträckning därtill förslår, för prydande av min faders, min broders och min familjegrav å Gusums kyrkogård och för samma kyrkogårds förskönande på sätt kyrkoförvaltningen finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ferdinand Jonssons i Holmtebo fond
Organisationsnummer:802479-4862
Adress:
  • Ringarums församling
  • Skolvägen 16
  • 615 74 Ringarum
Telefonnummer:0121-307 70
E-post:mimmi.linna@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 744 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS