ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att i första hand ombesörja evig skötsel och vård av Bertha och Felix Neuberghs gravplats å Nya Mosaiska Begravningsplatsen i Göteborg. Skötseln omfattar;a) Fullständigt underhåll av gravplatsen jämte blomsterplantering.b) Tillsyn av att texterna på gravstenen alltid äro läsbara.Fondens övriga ändamål är att hjälpa behövande åldringar och sjuka samt att bereda ungdomar möjlighet att bedriva studier vid läroverk, gymnasium, universitet, högskola eller liknandeutbildnings- och undervisningsanstalter inom Sverige. De berättigade enligt denna fond skola vara medlemmar av Mosaiska Församlingen i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Felix och Bertha Neuberghs donationsfond
Organisationsnummer:855102-1283
Adress:
  • Judiska församlingen
  • Östra Larmgatan 12
  • 411 07 Göteborg
Telefonnummer:031-109400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 608 674 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS