ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utge ett eller flera resestipendier till elever i utbildning i handel, administration och ekonomi vid Hvitfeldtska gymnasiet eller elever som utexaminerats från gymnasiet tidigast tre år före stipendiets utdelande. De resestipendier, som utdelas, skall begagnas för resor till England för att möjliggöra för stipendiaterna att förbättra sina kunskaper i engelska språket och för att skaffa sig insikt om och förståelse för sociala och politiska förhållanden i England. Stipendium kan, om styrelsen så finner lämpligt, även överlämnas till lärare vid Hvitfeldtska gymnasiet för att i England bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige-England berörande förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Félix Neuberghs Resestipendiefond
Organisationsnummer:857201-2642
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 478 457 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS