ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att genom en vid Göteborgs universitet särskilt inrättad professur benämnd ”Felix Neuberghs professur i bank- och finansvetenskap” främja den vetenskapliga forskningen och understödja utbildning inom detta vetenskapsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Felix Neuberghs professur i bank- och finansvetenskap
Organisationsnummer:857206-8149
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 009 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS