ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utbildning inom området företagsrevision och externredovisning. Stiftelsen inrättas av FAR Förlag AB inför Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs (nedan kallad FAR) 75-årsjubileum 1998 som ett uttryck för engagemang i revisorsyrkets vidareutveckling.Stiftelsen skall efter ansökan lämna penningbidrag till privatpersoner och institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen FARs Jubileumsfond
Organisationsnummer:802403-3253
Adress:
  • Box 6497
  • 113 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50611260
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS