ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att främja konstnärliga och därmed jämförliga ändamål. Stiftelsen skall främja de konstnärliga och kulturella ändamålen bl a genom att mottaga, vårda, bevara och för allmänheten utställa de samlingar avkonst- och andra kulturföremål som under tidernas lopp hopbragts av familjerna Sahlström och Ärlingsson, att i den mån tillfälle därtill erbjuder sig utöka samlingarna med konst- och kulturföremål som är ägnade att på ett väsenligt sätt bidraga till ökad kunskap om det kulturella livets utveckling i Värmland, att – om så blir ekonomiskt möjligt – genom stipendier främja lovande unga konstnärers från Värmland vidare utbildning, att i övrigt t ex genom anordnande av utställningar och utgivande av biografier om olika konstnärer med anknytning till Värmland verka för spridande av kunskap om det konstnärliga och kulturella livets utveckling i Värmland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond
Organisationsnummer:874000-6823
Adress:
  • Utterbyn 49
  • 685 92 TORSBY
Telefonnummer:0560-100 26
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 105 852 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS