ÄNDAMÅL

Från och med år 1984 skall årlig utdelning från fonden äga rum varje den 28 februari till följande fördelning och för nedan angivna ändamål: Från och med år 1984 skall, efter det att 20 % av det senaste årets ränteinkomst lagts till kapitalet, resterande 80 % av räntan fördelas enligt följande: a) 70% skall utges till behövande personer, som offrat sig för och hjälpt behövande sjuka, anhöriga eller andra behövande sjuka. Dessutom må utdelningen användas inom kyrkans åldringsvårdsarbete b) 10% skall tilldelas församlingens ungdomsverksamhet. Från och med år 2034 skall endast 10% av del årliga ränteinkomsten kapitaliseras, varvid 10% skall tillföras ungdomsverksamheten och resterande 80% skall tilldelas åldringsvården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjens Åkerblom, Botäckt, St. Kopparbergs socken fond
Organisationsnummer:802480-1626
Adress:
  • Kristinegatan 11
  • 791 71 FALUN
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:104 051 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS