ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom Stockholms Konserthusstiftelse anordna konserter i Stockholm, företrädesvis i Konserthuset, för mindre bemedlade personer boende i Stockholm eller dess omnejd, varvid med fri garderob och fria program ytterst låga priser skola tillämpas eller t.o.m. tillträde kunna lämnas utan entréavgift, särskilt för elever vid Musikaliska akademien och därmed jämställda. Föreningens styrelse bör hava sin uppmärksamhet riktad på att just sådana mindre bemedlade, som eljest icke kunna få tillfälle att höra god musik, skola beredas möjlighet att besöka konserterna i fråga. Vid konserterna skall företrädesvis klassisk och nordisk musik utföras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjen Rubensons donationsfond
Organisationsnummer:802002-8505
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS