ÄNDAMÅL

Samfonden användes av församlingen. Den har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder, i första hand tillfälliga eller individuella, i andra hand kollektiva. Fonden skall bidra till att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. Vid beslut om ianspråktagande av avkastning skall hänsyn tagas till de ursprungliga donationernas bestämmelser i den utsträckning det är lämpligt. Fondens avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Falu Kristine församlings samfond för diakoni
Organisationsnummer:883202-4171
Adress:
  • Falu pastorat
  • Kristinegatan 11
  • 791 71 FALUN
Telefonnummer:023-70 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 808 811 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS