ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands och för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, förvärv av material eller andra saker, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Falkenbergs Skolfond
Organisationsnummer:849000-3848
Adress:
  • Falkenbergs kommun
  • Ekonomienheten
  • 311 80 FALKENBERG
Telefonnummer:0346-886000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:427 510 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS