ÄNDAMÅL

Främja medicinsk forskning företrädesvis angående cancer, diabetes och angina pectoris genom bidrag ur fonden på sätt universitetet äger fritt bestämma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fabrikören Ruben och Liselotte Thorsells donationsfond
Organisationsnummer:857209-7239
Adress:
  • Göteborgs Universitet, Ekonomiavd
  • Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 225 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS