ÄNDAMÅL

Räntan skall utdelas i portioner av 200 kronor till mindre bemedlade ogifta barnaföderskor företrädesvis tjänarinnor inom Karlstads stad, eventuellt Värmlands län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fabrikör H Narums testamente
Organisationsnummer:873201-5485
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:282 459 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS