ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att kapitalet skall ökas med räntan i 10 år. Därefter skall räntan utgå som stipendiun till en teologie studerande från Kyrkhults församling eller, därest ej sådan finnes, till den kyrkorådet finner lämplig, dock i varje fall med förmånsrätt för avkomlingar till Ossian Christensson från Botkyrka församling utanför Stockholm.Stipendiet skall utgå i tre år till varje stipendiat, dock ej längre än den teologiska utbildningen varar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen F O och Elna Christenssons fond
Organisationsnummer:802426-4684
Adress:
  • Kyrkhults församling
  • Fridaforsvägen 9
  • 290 60 Kyrkhult
Telefonnummer:0454-30 21 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 568 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security