ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge stipendier för utbildning i industriell, merkantil eller annan praktisk verksamhet till välartade och begåvade lärljungar, som erhållit slutbetyg från gymnasium, fackskola eller yrkesskola, samt till understöd åt sådan tillsynsverksamhet, som bedrives i Malmö för yngre skolbarn, eller för därmed jämförbart ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen F H Kockums donationsfond
Organisationsnummer:846003-4369
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS