ÄNDAMÅL

Till fullföljd av fondens ändamål äger akademiens sekreterare besluta om utanordning av medel ur fonden till professorn i mineralogi vid naturhistoriska riksmuseet efter skriftlig framställning från denne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen F Beijers m fl. donationsfond
Organisationsnummer:802408-0981
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 10405 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS