ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årligen 4/5-delar av räntan utdelas till någon eller några som vid rikets universitet eller högskolor avlagt Medecine Licensiatexamen och visat sig äga förmåga att med tillhjälp av detta understöd kunna föra den medicinskavetenskapen framåt i någon av dess olika grenar till mänsklighetens bästa och den återstående femtedelen skall årligen läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen extra Provinsialläkaren Alvar Sandbergs fond
Organisationsnummer:802478-8088
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS