ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall, på evangelisk kristen grund, främja och sprida utbredandet av det kristna budskapet. Detta ändamål skall fullgöras bl.a. genom evangelisation till olika länder, understöd till missionsverksamhet, konferens- och retreatverksamhet, anordnande av gudstjänster samt utgivande och spridande av böcker, tidskrifter, kassettband, videoband och andra mediala medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Evangelium Till Alla Länder
Organisationsnummer:883201-4354
Adress:
  • Box 78
  • 551 12 Jönköping
Telefonnummer:36121210
E-post:irene@etal.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 114 099 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS