ÄNDAMÅL

Att lämna understöd antingen för att bekosta någons uppfostran eller utbildning eller för att lämna hjälp åt någon, som på grund av ålder eller sjuklighet är i behov av bistånd för sitt uppehälle eller som eljest befinner sig i knappa omständigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva Olivecrona-Jonzons Fond
Organisationsnummer:802002-5584
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS