ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt kvalitetsarbete inom området cancersjukdomar samt sjukliga förändringar i det mänskliga skelettet typ artros, reumatism eller liknande. Anslagen kan avse t ex inköp av erforderlig litteratur, deltagande i vetenskapliga utbildningar och kongresser samt för inköp av utrustning för forskning samt för täckande av lönebortfall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva och Ingemar Nilssons Minnesfond
Organisationsnummer:802480-7870
Adress:
  • Lars-Göran Nilsson
  • Gravarliden 9
  • 254 33 Helsingborg
Telefonnummer:042-128996
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS