ÄNDAMÅL

Inkomsten av fastigheten för skogsförsäljningar eller annorledes skall bilda en fond av vilken kommunen äger uppbära 9/10 av årliga avkastningen att användas till kommunen erforderliga utgifter, under det att 1/10 av årliga avkastningen av fonden skall läggas till kapitalet. Kommunen får sålunda ej uppbära någon del av avkastningen av fastigheten utan endast av fonden. Då fonden uppgått till femtiotusen/50 000/ kronor må emellertid fondens hela avkastning när synnerliga skäl är, användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva Maria Jönssons, Fällan, donationsfond
Organisationsnummer:828500-7400
Adress:
  • Gislaveds kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:326 486 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS