ÄNDAMÅL

Fonden skall disponeras av Riksantikvarieämbetet för nedan angivna ändamål: Av fonden skall i första hand Skällviks kyrkas restaurering bekostas. Såsom ett villkor därför gäller emellertid att restaureringen tar sikte på att återställa kyrkan i dess ursprungliga skick.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva Gillgårds fond
Organisationsnummer:802407-8241
Adress:
  • Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS