ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall studera och förmedla kunskap om olika kulturer/normer för att öka toleransen mellan folkgrupper i samhället, såväl nationellt som internationellt, samt befrämja nytänkande och innovativ verksamhet. Detta skall ske genom att stiftelsen bedriver verksamhet i egen regi eller att man genom forskningsbidrag och stipendier till sökande uppnår detta syfte. Härutöver skall stiftelsen på lämpligt sätt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Resultatet av de genomförda studierna skall publiceras och exploateras genom stiftelsens försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ethnic Studies & Development Foundation
Organisationsnummer:846500-3476
Adress:
  • Språkservice
  • Föreningsgatan 15
  • 211 44 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS