ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamålatt initiera, samordna och främja vetenskaplig forskning rörande de svenska etermediernas historia och vars resultat skall redovisas i bäcker eller andra publikationer vilka i fråga om form och innehåll vänder sig såväl till en intresserad allmänhet som till olika instanser inom utbildningsområdet,att äga och på ett tillförlitligt sätt förvalta dels de penningmedel som avskilts till stiftelsen av SRF, dels de medel om framdeles av andra organisationer ställs till stiftelsens förfogande för dess änadmål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Etermedierna i Sverige
Organisationsnummer:802017-4499
Adress:
  • Radiohuset
  • 105 10 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7846229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:655 747 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS