ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och undomars färdighet i estniska och svenska språken – aktiv tvåspråkighet – samt deras kännedom om svensk, estnisk och sverigeestnisk kultur. Ändamålet ska i första hand uppnås genom att Stiftelsen ska driva en religiöst och politiskt obunden skola som ska följa svensk läroplan och svensk lag. Skolans undervisningsspråk ska vara estniska och svenska. Till huvudändamålet räknas också sådan fritidsverksamhet och barnomsorg som kan komplettera skolverksamheten. I andra hand – om underlag inte längre skulle finnas för skola – ska Stiftelsen främja sitt ändamål genom att ordna eller stödja kompletteringsskoleverksamhet, språkkurser, fritidsverksamhet eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholm
Organisationsnummer:802005-8908
Adress:
  • Svartmangatan 20-22
  • 11129 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4126020
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS