ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift i första hand är att förmedla gåvor i form av pengar, kläder, medicin m.m. till den nyss inregistrerade Esther Axene Residential Scholl, Rajahmundry, S.Indien, vilken sorterar under Bharat Evangelical Mission, grundad av en infödd år 1929. Om av någon olycklig anledning verksamheten i Indien skulle förhindras eller upplösas kommer event. fonder eller innestående medel att användas för olyckliga barn i något annat u-land, samt genom någon svensk kristen sammanslutning såsom t.ex. Pingstmissionen eller Helgelseförbundet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Esther Axenes Barnhjälp
Organisationsnummer:814400-5934
Adress:
  • Bragegatan 12
  • 386 93 Färjestaden
Telefonnummer:0485-38529
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 083 328 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS