ÄNDAMÅL

Årliga räntan efter avdrag av 10 % av densamma, som tillföres fondkapitalet, skall enligt Direktionens bestämmande utdelas till behövande, som bära Silfwerhielmska namnet, (ej adoptiva personer). Dock skall under sin livstid fröken Ruth Emilia Kristina Frykman, Gullspång, åtnjuta den årliga avkastningen av fonden, sedan de tio procenten har avdragits. För den händelse fröken Frykman ej skulle komma att överleva oss, får någon utdelning ej äga rum, förrän fondkapitalet har uppgått till lägst Kr. 5.000;-.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ester och Bele Silfwerhielms gåvofond
Organisationsnummer:102016-1541
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS