ÄNDAMÅL

Ändamål är att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen och vars avkastning skall användas i första hand till hundhemmet Fiskartorpet och i övrigt till forskning om plågsamma djurförsök samt hjälp till behövande för vård av sjuka hundar.I övrigt all hundvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ester Larssons Minnesfond
Organisationsnummer:815601-0269
Adress:
  • Järnagatan 3
  • 151 71 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-55064655
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS