ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och förvalta Eskilstuna moské. Samt att bedriva verksamhet gemensam för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Eskilstuna kommun. Följande syften eftersträvas:1. Att skydda, underhålla, förvalta, utveckla och bevara Eskilstuna Moské.2. Att etablera gudstjänstverksamhet och bedriva social, kulturell och religiös verksamhet gemensamt för alla muslimer i Södermanlands län, och tillhandahålla annan islamisk service såsom vigsel, rådgivning och problemlösning i livets alla skeden.3. Att främja, bevara, skydda och stärka muslimers religiösa identitet.4. Att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället.5. Att aktivera den muslimska kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran.6. Att bygga upp studieverksamhet och utbilda muslimska ungdomar.7. Att grunda ett bibliotek.8. Att upprätta insitutioner för utbildning på alla nivåer enligt gällande svensk läroplan med islamisk inriktning.9. Att undervisa barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna och disciplinerna samt att främja utbildning i arabiska.10. Att främja vård och uppfostran av muslimska barn.11. Att aktivt motverka missbruk av narkotika, alkohol och illegal spelverksamhet.12. Att uitöva hjälpverksamhet bland behövande i Sverige och utomlands.13. Att effektivt bemöta spridning av missvisande uppgifter, förtal och propaganda riktad mot muslimer och deras kultur och levnadssätt genom föreläsningar, symposier och publikationer.14. Att anstränga sig till det yttersta för att förstärka solidaritets- och broderskapsbanden bland muslimerna genom att uppehålla mycket nära religiösa, kulturella och sociala kontakter.15. Att ta initiativ till och deltaga i samtal och samarbete med andra grupper i samhället, för att bidraga till och stärka samhällets grundläggande värderingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eskilstuna moské
Organisationsnummer:802477-5366
Adress:
  • Årbygatan 6
  • 633 45 Eskilstuna
Telefonnummer:727749290
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS