ÄNDAMÅL

Fondens medel må disponeras för stipendier till ungdom inom arbetarrörelsen i Göteborg för studier i samhällsekonomi och internationella frågor samt eljest till sådana studier vilka styrelsen finner förenliga med fondens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Wigforss Stipendiefond
Organisationsnummer:857202-1452
Adress:
  • LO Distriktet i Västsverige
  • Olof Palmes plats 1
  • 41304 Göteborg
Telefonnummer:0702-590966
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:461 665 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS