ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fondens medel tillföres minst 1/10 fondens kapital. Återstoden må disponeras till stipendier för svensk arbetarungdoms studier av samhällets ekonomi och andliga liv; till främjande av studier i den internationella arbetarrörelsens historia, ideér och verksamhet, samt till sådana studier, vilka fondens styrelse enhälligt finner förenliga med fondens syften.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Wigforss Minne
Organisationsnummer:802008-1132
Adress:
  • Socialdemokraterna
  • 10560 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7002600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS