ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är,dels att lämna bidrag till anställande av hemsyster inom Tranemo församling,dels ock att, där så ske kan, lämna årliga bidrag till fattiga hem inom Tranemo församling eller till hem, belägna å hemmanen Klef, Dumsäng och Fällhult inom Örsås församling. I den mån här omnämnda årliga bidrag kunna utdelas, böra barnrika familjer äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Thyra Claesons fond
Organisationsnummer:865501-0109
Adress:
  • Tranemo frivilliga diakoniråd
  • Kyrkogatan 6
  • 514 32 Tranemo
Telefonnummer:0325-79930
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 136 126 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS