ÄNDAMÅL

En fjärdedel tillfaller Ölmevalla kommun i Hallands län. Avkastningen därav skall utdelas till behövande inom kommunen, dock ej till sådana utdelningar, som åligga kommunens fattigvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Karin Anderssons Donationsfond
Organisationsnummer:849400-0014
Adress:
  • Kungsbacka Kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
E-post:kommun@kungsbacka.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 215 501 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS